KURULLAR


Düzenleme Kurulu
 
Prof. Dr. Sinan Aydoğdu
Prof. Dr. Vedat Aytekin
Prof. Dr. M. Kemal Erol
Prof. Dr. Cihangir Kaymaz
Prof. Dr. Cevat Kırma
Prof. Dr. Nihal Özdemir