DAVET MEKTUBU


Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Swissotel’de düzenlenecek olan “Türk Kardiyoloji Derneği-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Kış Günleri Güncelleme Toplantısı”na davet etmekten büyük memnuniyet duymaktayız.

Kardiyoloji de önemli konu başlıklarının, konusunun uzmanı tecrübeli öğretim üyeleri tarafından konuşulup tartışılacağı bu toplantının, uzman , asistan hekimlerin geniş katılımıyla bundan sonra her yıl düzenli olarak İstanbul’da düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu eğitim etkinliği; mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin konuşulması ve tartışılması, son bir yıl içindeki bilgilerin güncellenmesi için ilgili tüm meslektaşlarımızı bir araya getirmeyi hedefleyen önemli bir platformdur.

Türk Kardiyoloji Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Düzenleme Kurulu adına, Kardiyoloji Kış Günleri Güncelleme Toplantımız için İstanbul’da görüşmek ümidi ile hepinizi toplantımıza bekliyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü